Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

10/14/2019 10:00:01 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9

( Từ ngày 14/ 10 / 2019  đến ngày  20 / 10 / 2019 )

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ /Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai

14/10/2019

Sáng

Làm việc BT

Dạy học

Làm việc

Học ăn bán trú BT

 

Chiều

   Họp BGH

//

//

//

 

Thứ Ba

15/10

 

Sáng

//

//

          //

       //

 

Chiều

//

//

//

//

 

Thứ Tư

16/10

Sáng

BGH Làm việc BCH Hội CMHS

//

//

//

 

Chiều

//

//

//

//

 

Thứ Năm

17/10

Sáng

đ/c Nguyệt Tham mưu UBND Xã

//

//

//

 

Chiều

//

//

//

//

 

Thứ Sáu

18/10

Sáng

//

//

//

//

 

Chiều

//

//

//

//

 

Thứ bảy

19/10

 

               Nghỉ

Chủ nhật

20/10

 

              Nghỉ

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 10/9/2019 4:21:28 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 10/9/2019 4:20:41 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 9/23/2019 10:00:43 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 9/16/2019 2:33:28 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 9/16/2019 2:31:44 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 8/22/2019 4:48:57 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 8/22/2019 4:47:41 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 5/20/2019 2:47:03 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 5/20/2019 2:47:03 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 5/16/2019 1:48:17 PM

ĐỊA CHỈ
Tiến Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01255235331 (Hiệu trưởng) - Email: mn_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Tiến Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình