Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

11/29/2019 2:39:44 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN TIẾN HOÁ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11

( Từ ngày 28/ 10 / 2019  đến ngày  03 / 11 / 2019 )

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ /Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai

28/10/2019

Sáng

Làm việc

Dạy học

        //

Học ăn bán trú BT

 

Chiều

- Dự họp BCH hội phụ huynh

//

//

//

 

Thứ Ba

29/10

 

Sáng

- Đ/c Nguyệt;

đ/c Quyên Tập huấn chuyên môn

-Hồng họp công đoàn tại đồng lê

-4 tổ trưởng tập huấn chuyên môn

- Dạy học

          //

       //

 

Chiều

//

-Dạy học

//

//

 

Thứ Tư

30/10

Sáng

//

//

//

//

 

Chiều

//

//

//

//

 

Thứ Năm

31/10

Sáng

Làm việc

//

//

//

 

Chiều

//

//

//

//

 

Thứ Sáu

01/11

Sáng

             //

//

//

//

 

Chiều

//

//

//

//

 

Thứ bảy

02/11

 

               Nghỉ

Chủ nhật

03/11

 

              Nghỉ

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 10/23/2019 8:55:15 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/14/2019 10:00:01 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 10/9/2019 4:21:28 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 10/9/2019 4:20:41 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 9/23/2019 10:00:43 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 9/16/2019 2:33:28 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 9/16/2019 2:31:44 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 8/22/2019 4:48:57 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 8/22/2019 4:47:41 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 5/20/2019 2:47:03 PM

ĐỊA CHỈ
Tiến Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01255235331 (Hiệu trưởng) - Email: mn_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Tiến Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình